AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Nový web o 800 leté historii Řádu kazatelů

V roce oslav 800. výročí od založení dominikánského řádu, u příležitosti kanonické vizitace bratří a sester působících v České republice magistrem řádu Brunem Cadoré, byla spuštěna česká verze stránek věnujících se 800 leté historii této řeholní rodiny.

Na adrese 800lethistorie.op.cz naleznete zejména obsáhlou sekci věnovanou zakladateli řádu svatému Dominikovi, zahrnující kromě podrobného životopisu a vypravování o jeho zázracích také bohatý obrazový doprovod, dále pak šest videí věnujících se svatým dominikánským místům, hagiografický katalog dominikánských světců a v neposlední řadě i životopisné informace o dalších významných osobnostech, vzešlých z kazatelského řádu (papežové, kardinálové, teologové papežského domu apod.).

Stránky vycházejí z francouzské předlohy, zpracované předním historikem dominikánského řádu bratrem Augustinem Laffay, a jsou stále doplňovány. Jsou zveřejněny ve výroční den úmrtí svatého Tomáše Akvinského (7. března), vynikajícího kazatele radostné zvěsti i teologa a jednoho z nejvýznamnějších následovníků svatého Dominika.