AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – jaro 2016

Milí bratři a sestry,

zvu Vás na naše plánované setkání stálého studia, jarní termín (sobota před 3. nedělí velikonoční), letos 9. dubna 2016, do Olomouce.

Téma letošního roku je Jubileum řádu. Po přednášce fr. Benoît-Dominique de La Soujéole OP na podzim v Praze o řeholním zasvěcení bude mít druhá přednáška fr. Hyacinta Ullmana OP letos na jaře téma Rozvoj chápání dominikánského laikátu.

Pro odpoledne fr. Pavel Mayer OP naplánoval pro bratry společný program:

  • Buď se zúčastnit se prohlídky Veteran arény, což je malé technické muzeum v Olomouci soustředěné zvláště na starobylá auta – veterány, ale ne jenom (www.veteranarena.cz). Součástí expozice bývá mimo jiné i obrazová galerie.
  • Druhým možným navazujícím bodem programu je bratrské (a sesterské) posezení ve Svatováclavském pivovaru u dobrého moku.
Odcházet budeme z konventu po rekreaci.

Časový plán dne (změna vyhrazena):

7.00ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele)
cca 8.10snídaně
9.00 – cca 11.30přednášky s ukázkami textů
11.45sexta
12.00oběd, po něm rekreace
 po rekreaci společný program
 po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
 (17.30 růženec, 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 5. 4. 2016, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do úterý 5. 4. 2016 fr. Damiánu Němcovi – damian@op.cz.

Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře.

Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, zvl. těch, kteří jsou vázáni tímto studiem.

Těším se na viděnou.

fr. Damián Němec O.P.
regent studií