AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

765 let dominikánského kláštera v Jihlavě

Jihlava: "765 let dominikánského kláštera v Jihlavě - ozvěny minulosti a výzvy pro současnost" je název teologicko-historické konference, která proběhne ve čtvrtek 17. května 2012 od 10.00 hodin v Jihlavě (Masarykovo nám. 1).

Konference, kterou pořádá Česká dominikánská provincie, Moravský zemský archiv a Evropský dům Jihlava, se koná pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky OP, a Ing.Jaroslava Vymazala, primátora Sta­tu­tár­ního města Jihlavy.

Program:

10:00 slavnostní zahájení - kardinál Mons. Dominik Duka OP – arcibiskup pražský, Jaroslav Vymazal – primátor Města Jihlavy, P.Benedikt Mohelník OP – provinciál, Kateřina Smutná – ředitelka Moravského zemského archivu, Tomáš Sedlák – předseda Evropského domu Jihlava
10:30 - 11:00 - Mons.Dominik kardinál Duka OP – „Vztah řeholního života a městské společnosti.“
11:00 - 12:30 – 1. blok přednášek a diskuze
12:30 - 13:30 společný oběd
13:30 - 17:00 – 2. a 3. blok přednášek a diskuze
17:00 zakončení konference
18:00 – slavnostní bohoslužba ( farní kostel sv.Jakuba), hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP

Referenti a jejich témata

  • P. PhDr. Jindřich Zdeněk Charouz O.Praem., Th.D. (Kanonie premonstrátů v Želivě), Zakládání klášterů mendikantských řeholí v městech přemyslovské Moravy
  • PhDr. Vlastimil Svěrák (Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava), Vztahy mezi dominikánským klášterem a městskou radou v Jihlavě v době reformace
  • PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (Moravský zemský archiv v Brně), Emerich Langenwalter – příběh jihlavského dominikána z 18. století
  • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (Katedra historie, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity), Zánik jihlavského kláštera dominikánů v kontextu osvícenství a josefinských reforem
  • PhDr. Marie Plevová, Ph.D. (Biskupství brněnské), Začleňování řeholníků z klášterů zrušených za Josefa II. do duchovní správy v rámci brněnské diecéze
  • Mgr. PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D. (Katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové), Dominikánský konvent v Jihlavě ve světle raně novověkých pramenů (In margine výzkumu české dominikánské provincie raného novověku)
  • David Merta (Archaia Brno, o.p.s.) - Mgr. Marek Peška (Archaia Brno, o.p.s.) - Mgr. David Zimola (Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.), Nejstarší stavební dějiny kostela Povýšení sv. Kříže kláštera dominikánů v Jihlavě

    - Tiskové středisko ČBK -