AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium – podzim 2011

Podzimní setkání stálého studia se bude konat v dominikánském klášteře v Praze v sobotu 19. 11. 2011. Téma: Křesťané na hranici s islámem (1.) - Dějiny a spiritualita koptské církve. Vybrané kapitoly z dějin koptské církve ve vztahu k předkřesťanským kořenům místní kultury a k dominantní tradici islámu. Základní charakteristika spirituality koptské církve v moderním arabizovaném prostředí. Přednáší: Mgr. Jaroslav Franc, Th.D., odborný asistent CMTF UP v Olomouci.

Časový plán:

  • 7.00 ranní chvály s hodinkou četby + rozjímání (v kostele, nebo v zimním chóru - dle rozhodnutí převora)
  • snídaně
  • 9.00 - cca 12.00 přednášky s diskusí
  • 12.15 sexta v kostele
  • 12.30 oběd, po něm rekreace, po rekreaci eventuální společný program; po něm možnost osobních setkání nebo odjezdu
  • (18.00 růženec, 18.30 konventní mše sv., po ní nešpory, vše v kostele; pak večeře)

Nahlášení jmen účastníků kvůli stravě prosím do úterý 15. 11. 2011, dále jména bratří, kteří by chtěli ubytování (s upřesněním, odkdy dokdy) také do úterý 15. 11. 2011 pražskému převorovi fr. Antonínovi Krasuckému. Vezměte si s sebou, prosím, české breviáře. Prosím a žádám představené, aby umožnili a zajistili účast bratří, kteří jsou vázáni tímto studiem. (viz Provinční rozvrh studia: "32. Z tohoto systému stálého studia jsou zcela vyjmuti lektoři GS a učitelé filosofie a teologie na vysokých školách teologického zaměření, dále ti, kdo v daném oboru mají lektorát, licenciát nebo doktorát, a ti, kdo jsou v dané době studenty doplňkového studia na GS nebo mimo provincii podle kapitoly II. tohoto rozvrhu, dále bratří, kteří absolvovali trienální zkoušky v rámci diecéze, a také bratří starší 60 let.")

fr. Damián Němec OP, regent studií