AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Beseda o ekumenismu

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích a Karmelitánské nakladatelství vás zvou na besedu Tomáše Machuly a Jaroslava Vokouna

O ekumenismu kriticky

Přednáškový večer se koná ve středu 16. března 2011 od 19 hodin v komunitním sále (bývalé Divadlo) MIRIAM  Římskokatolické farnosti v Praze 10-Strašnicích (Ke Strašnické 10, Praha 10).

Otázky a témata, na něž při besedě dojde:
- čeho se má vyvarovat dobrý ekumenismus?
- vztah k Tradici a k tradicím v jednotlivých církvích
- ekumena a liturgie
- příklady dobré praxe a slepé uličky
- ekumena ve společnosti a politice

Přednášející:

Doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., je děkan Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, filosof, překladatel (zejména díla Tomáše Akvinského), publicista (Perspektivy, bigbloger na Lidovky.cz), dominikánský terciář a v neposlední řadě milovník kaktusů. Autor řady popularizačních článků (např. Amen) i odborných studií, např.: Církev, dům Boží (2000), Křesťanská víra a racionalita: Filosofický přístup (2004) aj.

Doc. Mgr. Jaroslav Vokoun, Th.D., je ekumenický teolog, systematicky se věnující otázce Petrova primátu a jeho postavení v lutersko-katolickém dialogu. Vystudoval filologii, je doktorem teologie na katolické a docentem teologie na evangelické teologické fakultě. Od roku 1983 působil jako evangelický farář v Chomutově, Domažlicích a Českých Budějovicích. Vyučuje ekumenickou teologii a teologickou antropologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Napsal: K rekonstrukci teologie po konci novověku (2008), Postkritický proud v současné angloamerické teologii (2009), Ekumenická metodologie Edmunda Schlinka a její aplikace na českou problematiku (2004) a Naslouchat teoložkám (2010).

Vstup je volný, resp. dobrovolný.

Další informace na i17-11.farnoststrasnice.cz