AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Debata Salve

Kněžství v proměnách času

V úterý 22. 2. 2011 ve 20:00 hodin se po mši svaté uskuteční v sakristii kostela Nejsv. Salvátora debata s teologem a historikem Tomášem Petráčkem na téma proměny ideálu a role kněze a kněžského povolání v minulosti a dnes. Do debaty se zapojí i salvátorští kněží Mons. Tomáš Halík, Jan Regner SJ a Marek O. Vácha.

Jaká jsou biblická a teologická východiska služby kněží? Jaký je ideál a jak tomuto ideálu odpovídá dnešní realita? Do jaké míry je kněžské povolání neměnné a co se naopak dějinně proměňuje. Jak moc se liší dnešní kněz od kněze mezi světovými válkami či z doby Rakouska-Uherska? Jaké historické a sociokulturní faktory ovlivňovaly utváření kněze od biblické doby do současnosti? Jak se vyvíjela jejich formace? Existuje dnes vůbec nějaký prototyp kněze? Jak se do tohoto obrazu promítly sexuální skandály, které v minulém roce otřásly celou katolickou církví? Kde spatřují současní kněží hlavní motivace a vzory pro své povolání? Nad těmito a podobnými otázkami se zamyslí hlavní host večera, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. et Th.D., který je vedoucím katedry Kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové, působí jako pedagog na KTF UK a jako studentský kaplan v Hradci Králové. Do debaty se také zapojí teolog, religionista a sociolog prof. Tomáš Halík, jezuita Jan Regner, který má bohaté zkušenosti s prací s médii, a kaplan Marek O. Vácha, přírodovědec, spisovatel a specialista na evoluční biologii a lékařskou etiku.

Večerem bude provázet Martin Bedřich, redaktor revue Salve. Debatu pořádá Akademická farnost Praha a teologická revue Salve, která celé číslo 2/2010 věnovala právě tématu kněžství. Více na http://salve.op.cz/.

(Martin Bedřich, Norbert Schmidt)