AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

SALVE 3-4/10

Misijní číslo revue Salve 3-4/10

Nové dvojčíslo revue Salve, uzavírající jubilejní dvacátý ročník tohoto časopisu, je celé věnované křesťanské misii a otázkám po smyslu a budoucnosti šíření křesťanství ve světě.

Soubor textů otevírá studie Karla kardinála Lehmanna o evangelijním původu a dosahu základní misijní dimenze křesťanské víry. Otázky o charakteru dialogu křesťanství s domácími tradicemi a o různých podobách a úskalích inkulturace křesťanství si kladou články A.-P. Rethmanna, ředitele frankfurtského Institutu pro světovou církev a misii, a Marcuse Lubera SJ. Potvrzují a prohlubují jistotu, že misie není možná bez skutečného dialogu. V minulosti se to církvi ne vždy dařilo, dialog byl někdy monologem dominantní evropské civilizace, misie byla místy příliš svázána se zájmy kolonialismu. O tom vypovídá stať Michaela Sievernicha SJ o Franciscu de Vitoriovi OP a o sporech okolo použití vojenské síly proti domorodému obyvatelstvu. Paul Oberholzer SJ se vrací do historie misie v Číně, kde v 17. a 18. století došlo k unikátnímu pokusu o inkulturaci křesťanské víry a kde hraje křesťanství důležitou roli opět i dnes. To ukazuje také rozhovor s čínským knězem, jenž musel z důvodů bezpečnosti zůstat v anonymitě. I tento rys čínského křesťanství je dosti výmluvný. Pojednání Emeka Vernantiuse Ndukaiha zase přibližuje styk křesťanství a domácí tradice v Africe, která se stává oblíbeným místem nejen českých turistů, ale úspěšně zde operuje i Česká katolická charita. Misijním územím jsou ovšem např. i severočeské Litoměřice, s čímž nás seznamuje Ludvík Grundman OP, který se zúčastnil pouliční misie nejen zde, ale také ve francouzském Moulleau a obě zkušenosti srovnává. Z misijního působení českých křesťanů pochází ostatně i poutavý fotografický doprovod čísla, pocházející z Indie a Afriky (Petr Vacík SJ a Lukáš Kratochvíl). Číslo uzavírá a pohled do budoucnosti nabízí místy provokativní esej známého amerického historika a teologa Philipa Jenkinse o budoucnosti křesťanství ve světě. Ukazuje, že v celosvětovém měřítku není nejdynamičtěji se rozvíjejícím náboženstvím islám, jak se mnozí domnívají, ale právě křesťanství. Nikoli ovšem ve své euroamerické, "severní" podobě, ale jako tzv. "jižní křesťanství" třetího světa, jež nám klade velmi znepokojivé otázky.

Šéfredaktor revue Salve, pražský arcibiskup Dominik Duka OP, se v editorialu ptá, zda "je či bude Česká republika misijní zemí?" Odpovídá si, "že ne, ale za předpokladu, že naše církev obnoví ducha misijní činnosti a nebude zanedbávat novou evangelizaci a katechezi".

Číslo vzniklo ve spolupráci s německým Institutem pro světovou církev a misii, založeným při Německé biskupské konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem, který vede prof. Albert-Peter Rethmann, člen redakční rady Salve, nový probošt kapituly Všech svatých na Pražském hradě a pedagog na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

(Martin Bedřich, Norbert Schmidt)