AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Katolíci za druhé republiky

Debata nad knihou Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) za účasti arcibiskupa Dominika Duky OP a Jaroslava Šebka

Praha: Centrum teologie a umění ve spolupráci s Českou dominikánskou provincií pořádají ve čtvrtek 4. listopadu 2010 v 19:30 v barokním refektáři dominikánského kláštera u Sv. Jiljí debatu nad knihou literárního historika Jaroslava Meda Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) (Academia 2010), které se vedle autora zúčastní arcibiskup Mons. Dominik Duka OP a historik doc. Jaroslav Šebek. Debatu moderuje redaktor revue Salve Martin Bedřich.

Nová kniha známého literárního historika Jaroslava Meda, zabývající se literárním životem za druhé republiky, tedy vztahy spisovatelů a publicistů k dramatickým společenskohistorickým událostem v Čechách na sklonku období demokracie a v předvečer druhé světové války, ukazuje mimo jiné na výjimečné postavení katolicky orientovaných autorů, pro něž měly dramatické události dané doby mnohem komplexnější značení. Katoličtí intelektuálové v období první republiky soustavně poukazovali na postupně se hromadící problémy liberální demokracie a kapitalismu, na sociální nespravedlnost, polemizovali se světonázorem T. G. Masaryka, kladli otázky po smyslu vlastenectví atd. Jak působení katolíků v předvečer a pak i v době "národní katastrofy" hodnotit? Jaká témata tehdejší doby jsou pro nás stále aktuální? Jakým způsobem postoje za druhé republiky ovlivňovaly vztah církve a společnosti po zbytek 20. století? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi spolu s autorem knihy arcibiskup Dominik Duka a historik Jaroslav Šebek.

Doc. Jaroslav Med, CSc. (* 1932) je literární historik zabývající se soustavně především českou spirituálně laděnou poezií a prózou 20. století. Je dlouholetým pracovníkem Ústavu české literatury AV ČR, přednáší na KTF UK v Praze, pravidelně přispívá do kulturní přílohy Katolického týdeníku Perspektivy. Je editorem děl např. Jana Zahradníčka a Bohuslava Reynka a mimo jiné autorem monografie Spisovatelé ve stínu (1995, rozš. 2004), souboru studií Od skepse k naději (2006) a knihy rozhovorů Texty mého života (2007, s A. Palánem a J. Paulasem).

Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D. (* 1970) je pracovníkem Historického ústavu AV ČR. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa, česko-německými vztahy ve 20. století, problematice antidemokratických hnutí a českými církevními dějinami. Přednáší na FF UK v Praze, je mimo jiné autorem knihy Mezi křížem a národem (2006) o politickém katolicismu sudetských Němců mezi válkami.

Mons. Dominik Duka OP (* 1943) je dominikán a od roku 2010 pražský arcibiskup.

  • plakát