AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Letní misie 2010 - Litoměřice

Biskupství litoměřické spolu s Kazatelským střediskem České dominikánské provincie připravilo na poslední červencový týden městské misie. Od neděle 25. července do neděle 1. srpna 2010 bude ve městě působit misijní tým, jehož cílem bude především oslovit obyvatele města a představit jim křesťanskou víru a život církve.

Modlitba za katolickou misii v Litoměřicích

Duchu Svatý, Stvořiteli,
Ty sestupuješ na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum,
zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.
Prosíme Tě, ochraňuj nás před nepřítelem
a připrav nás na dobu misijních milostí.
Vylij na všechny hojnost svých darů během misie v Litoměřicích.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce Božímu slovu,
vyveď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednocuj ve vzájemné lásce.

Učiň si z nás nástroje hlásání radostné zvěsti
a sdílení nového života v Kristu.
Ať vydáváme městu pravdivé svědectví o dobrém Bohu,
ať zachytíme ty, kterých se dotkneš svou milostí, a přijmeme je
mezi sebe, do společenství Církve.
Ať nakonec všichni dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme,
uchváceni Krásou, v plnosti nahlížet Pravdu, zakoušet Lásku
a sdílet Život Nejsvětější Trojice.
Amen.


  • více na www.dltm.cz/misie2010 příp. misie.op.cz
  • program misií v PDF
  • článek o akci - Litoměřický Deník (2. 8. 2010)