AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 1/10 – přátelství

První letošní číslo revue Salve nese titul Přátelství. Není náhodné, že v době rozvoje virtuálních sociálních sítí rozšiřujících možnosti "přátelských" vztahů, je třeba se nad tímto tématem hlouběji zastavit. Cenným vodítkem nám přitom může být právě tisíciletá křesťanská tradice reflexe přátelství, kterou Salve nastiňuje.

V úvodní studii německého teologa Thomase Södinga "Přátelství s Ježíšem" se téma otevírá novozákonním úhlem pohledu, který bude pro křesťanskou reflexi pochopitelně zásadní. V následující studii karmelitána Jana Poříze OCD se v čase posouváme ke klíčové postavě křesťanského starověku, svatému Augustinovi, který ve svých biografických Vyznáních a dopisech zanechal mimořádné osobní svědectví o prožívání přátelství - od antického ideálu ztělesněného Ciceronem po křesťanskou lásku, ale ovšem také přes složité vztahy k ženám a vlastní matce. Období středověku je v čísle zastoupeno sondou do klasického mnišského prostředí 12. století, a to ve studii Alexia Vandrovce OSB "Duchovní přátelství u sv. Aelreda z Rievaulx a mnišská tradice", která ukazuje, jaké místo mělo přátelství v mnišských komunitách, a obsahuje také obsáhlé ukázky z díla sv. Aelreda z Rievaulx O duchovním přátelství. Teologické a filozofické aspekty přátelství rozebírá francouzský dominikán Jean-Marie Gueullette OP v článku "Přátelství u sv. Tomáše Akvinského". Raněnovověké prožívání přátelství s Bohem v životě a díle sv. Terezie od Ježíše podrobně přibližuje karmelitán Jesús Castellano Cervera OCD ve studii "Křesťanská modlitba - přátelství s Bohem". Současný pohled na přátelství, ale i jeho úskalí a nebezpečí jeho přílišného "zduchovňování" odráží rozhovor s polským trapistou Michałem Ziołem OCSO nazvaný výmluvně "Nerezignujme příliš snadno na přátelství".

Výtvarný doprovod čísla tentokrát tvoří uměleckého fotografie tance Petra Neuberta, které lépe než co jiného ukazují tvořivou sílu dynamického spojení lidí při společném díle, tanci, který se právě proto může stát vhodnou metaforou přátelství.

salve.op.cz