AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Promulgace akt provinční kapituly 2010

Všem bratřím České dominikánské provincie.

Magistr řádu fr. Carlos Azpíroz Costa dopisem ze dne 17. března 2010 schválil Akta naší provinční kapituly. V textu Akt bylo provedeno několik drobných oprav požadovaných magistrem řádu.

Tímto listem promulguji Akta provinční kapituly slavené od 24. ledna do 2. února 2010 v našem konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.

Každá provinční kapitula otvírá novou kapitolu života provincie. Ta právě otevřená bude charakterizována malým počtem aktivně činných bratří v klášterech. Necelé tři desítky bratří, kteří chtějí být ve službě poslání kazatelského řádu, ale přece není málo! Vždyť ani sv. Dominik na začátku kolem sebe neměl velké zástupy bratří a navíc je brzy rozeslal po malých skupinkách do světa šířit dílo řádu. Opíráme se o teologální naději a o přímluvu sv. Dominika. Budeme však muset pečlivě rozlišovat, na co nám stačí síly, aby charisma sv. Dominika bylo z našeho působení zřetelně čitelné a přinášelo duchovní plody.

Dáno v Praze o slavnosti Zvěstování Páně, dne 25. března 2010

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál
č.j. 46 / 2010

  • Provinční kapitula 2010
  • Akta provinční kapituly 2010