AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Promulgace akt provinční kapituly 2010

Všem bratřím České dominikánské provincie.

Magistr řádu fr. Carlos Azpíroz Costa dopisem ze dne 17. března 2010 schválil Akta naší provinční kapituly. V textu Akt bylo provedeno několik drobných oprav požadovaných magistrem řádu.

Tímto listem promulguji Akta provinční kapituly slavené od 24. ledna do 2. února 2010 v našem konventu Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci.

Každá provinční kapitula otvírá novou kapitolu života provincie. Ta právě otevřená bude charakterizována malým počtem aktivně činných bratří v klášterech. Necelé tři desítky bratří, kteří chtějí být ve službě poslání kazatelského řádu, ale přece není málo! Vždyť ani sv. Dominik na začátku kolem sebe neměl velké zástupy bratří a navíc je brzy rozeslal po malých skupinkách do světa šířit dílo řádu. Opíráme se o teologální naději a o přímluvu sv. Dominika. Budeme však muset pečlivě rozlišovat, na co nám stačí síly, aby charisma sv. Dominika bylo z našeho působení zřetelně čitelné a přinášelo duchovní plody.

Dáno v Praze o slavnosti Zvěstování Páně, dne 25. března 2010

fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál
č.j. 46 / 2010

  • Provinční kapitula 2010
  • Akta provinční kapituly 2010