AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Sedmý a osmý (poslední) den provinční kapituly

V pondělí 1. 2. 2010 se sešlo definitorium kapituly, aby "nadefinovalo" text pro akta kapituly, které plénum kapituly prošlo.

V úterý 2. 2. 2010 byla práce nad textem akt kapituly dokončena. Do akt kapituly byly včleněny myšlenky sv. Otce Benedikta XVI. z jeho návštěvy u nás v září 2009. Dále byly ustanovena jednotlivá oficia, které ještě neustanovila kapitula, především promotory.

Kapitula byla zakončena společným slavením mše sv. ze svátku Uvedení Páně do chrámu v 18:00 hod. v klášterním kostele Neposkvrněného početí P. Marie v Olomouci.

předchozí domů