AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Předvánoční debata křesťanských filozofů

Praha: Na pozvání redakční rady revue Salve se ve středu 16. 12. 2009 uskutečnil v dominikánském klášteře sv. Jiljí v Praze výjimečný diskusní večer o vztahu křesťanství a filozofie. Pozvání ke kulatému stolu přijali významní čeští filozofové prof. Lenka Karfíková, prof. Erazim Kohák, Tomáš Machula, Ph.D., prof. Jan Sokol, prof. Stanislav Sousedík a PhDr. Karel Šprunk, diskusi moderoval Prokop Brož, Th.D., nastávající děkan pražské teologické fakulty. V první části večera probíhala diskuse mezi pozvanými hosty, v níž se otevřela mimo jiné živá otázka toho, nakolik se může či má křesťanská víra filozofa uplatňovat i v jeho filozofii. V druhé části večera se debata otevřela i širšímu, nečekaně početnému publiku. Z reakcí a dotazů návštěvníků bylo zřejmé, že toto téma není vhodné uzavírat jen do akademických zdí, ale že je zajímavé a aktuální i pro širší veřejnost.

Přílohy: