AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 3/09 - Jeruzalémská biblická škola

Třetí číslo revue Salve v roce 2009, který by mohl být klidně nazván Rokem Bible pro četnost biblických počinů v naší zemi, je věnováno jednomu z nejpodstatnějších a nejzajímavějších katolických biblických projektů 20. století, Jeruzalémské Bibli, s níž je ovšem neoddělitelně spojen fenomén Jeruzalémské biblické školy.

V úvodní studii historika Tomáše Petráčka o dějinách Jeruzalémské biblické školy se před námi otevírá dramatická doba boje za moderní katolickou exegezi, jejímž plodem bylo právě také založení této školy francouzskými dominikány v roce 1890. V hutném nástinu dějin první akademické instituce na území Svaté země procházíme nejen pionýrskými lety začátku 20. století, ale i dobou archeologických objevů a dramatických politických zvratů po II. světové válce a rozcestími současnosti. Atmosféru počátků školy zachycují i úryvky ze vzpomínek zakladatele, Marie-Josepha Lagrange OP.

Objevnou prací je studie Pavla Jägera, Lukáše Noska a Tomáše Petráčka o českých žácích Jeruzalémské biblické školy, ukazující v medailonech 12 českých biblistů, mezi něž patřily takové osobnosti jako Vincent Zapletal OP, Alois Musil, Jan Hejčl či Pavel Škrabal OP, jak významný byl jejich podíl v prvních desetiletích školy a z jak kvalitních kořenů moderní česká biblistika vyrůstá.

V monografické studii slovenského dominikána Benedikta R. Hajase OP se dále setkáváme s osobností významného ředitele školy Rolandem de Vaux OP, vynikajícím archeologem a filologem, který stál v počátcích studia Kumránských svitků .

Poválečné dějiny Jeruzalémské biblické školy jsou spojeny především s projektem Jeruzalémské Bible. O jejím překládání do češtiny hovoří v rozhovoru manželé Halasovi a otcové biskupové Krátký a Duka OP, když vzpomínají na fascinující dobrodružství téměř desetiletého podzemního překládání a editování Písma svatého, které po dalším dvacetiletí ve svobodných poměrech vyústilo v letošní vydání Jeruzalémské Bible v jednom svazku.

Budoucnost projektu Jeruzalémské Bible nastiňuje současný profesor Biblické školy O.-T. Venard OP, když představuje myšlenku edice nazvané "Bible ve svých tradicích". Rozborem unikátních archivních materiálů z doby přípravy prvního vydání Jeruzalémské Bible ukazuje dynamické principy přístupu jeruzalémských profesorů a dalších pomocníků, které ústí do současné snahy po novém edičním uchopení Písma svatého.

Celé číslo uzavírají obsáhlá kalendária dějin Jeruzalémské biblické školy a dějin českého překladu Jeruzalémské Bible. Nechybí ani blok recenzí (např. Stanislava Sousedíka o knize Jolany Polákové či Pavla Mareše o biblistické monografii Josefa Bartoně). Obrazový doprovod tvoří unikátní a dosud v takové šíři nepublikované fotografie z archivu Jeruzalémské biblické školy, přibližující hlavní aktéry jejích dějin a místa, na nichž se události odehrávaly.

salve.op.cz