AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 2/09 – křesťanství a filozofie

Druhé letošní číslo teologicko-kulturní revue Salve se věnuje otázce, která nejenže provází křesťanství od jeho počátků, ale zvlášť silně provází i působení současného papeže Benedikta XVI., který nedávno navštívil naši zemi - totiž otázce vztahu křesťanství a filozofie, víry a rozumu. Existuje křesťanská filozofie? Potřebuje vůbec křesťanství filozofii? A pokud ano, je nějaká jedna univerzální? Kým by měl být potom křesťanský filozof - odlišuje se nějak od "běžného" filozofa? To vše jsou otázky, které vyvstávají nad tématem tohoto Salve a které jsou v průběhu čísla z různých stran reflektovány.

Karel Šprunk v úvodním přehledovém článku "Dějiny pojmu ‚křesťanská filozofie‘" analyzuje tento pojem napříč staletími a naznačuje plejádu moderních přístupů. V následné anketě zaznívá pluralita přístupů ze strany oslovených předních českých křesťanských filozofů - Tomáše Halíka, Ladislava Hejdánka, Lenky Karfíkové, Erazima Koháka, Tomáše Machuly, Jana Sokola a Stanislava Sousedíka. Münsterský filozof a teolog Klaus Müller v inspirativní studii "Spolu se přít - od sebe se učit" ukazuje na nezbytnost dialogu teologického myšlení s moderním filozofickým myšlením, na nezbytnost kontroverzí, které vedou k zkvalitňování jak filozofické, tak teologické práce. "Kontinentální" pohled Müllera je vystřídán exkurzí do světa zámořské, tedy americké křesťanské filozofie ve studii Vlastimila Vohánky a Daniela D. Novotného "Současná křesťanská filozofie v USA a Velké Británii", která představuje nejen řadu nových jmen, ale především trochu jiné klima diskuzí a problémů. Otázka ukotvenosti křesťanské filozofie v univerzitním světě, sebevědomí křesťanského filozofa v akademickém prostředí a v neposlední řadě nezadatelné právo křesťanů na jim odpovídající filozofii - to jsou témata zásadního článku amerického křesťanského filozofa Alvina Plantingy "Rada křesťanským filozofům", který je považován za jednoho z nejvlivnějších v USA. Jinou polohu reflexe víry a rozumu v moderní době představuje vpravdě iniciační studie Gregora Buße o významném kanadském filozofovi Charlesi Taylorovi "Hlad po transcendenci". Závěr čísla představuje až jakási osobní meditace a bilance Karla Šprunka "Co znamená být katolickým filozofem", jež však neústí v nějaké privátní závěry, ale naopak obecné závěry podstatné hloubky.

Výtvarný doprovod čísla, který sestává z fotografií umělecké instalace Václava Ciglera v kostele Nejsv. Salvátora v Praze, osvětlují články Kláry Jelínkové a Norberta Schmidta. Nechybí ani blok recenzí věnovaný knihám Romana Guardiniho, Václava Wolfa a Josepha Gredta. Na internetových stránkách revue jsou přístupné jako bonusy články Klause Müllera "Rozum, moderna a papež" a vlivného amerického katolického filozofa Alfreda J. Freddosa "Dvě úlohy katolických filozofů".

salve.op.cz