AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Salve 4/2008 – Polsko – překročit hradby

Podtitul posledního čísla revue Salve v roce 2008 vybízí k tomu udělat krok přes hradby našich předsudků a neznalostí a seznámit se důkladněji s naším odedávným sousedem - jak geografickým, tak historickým, intelektuálním a duchovním - Polskem.

Jediný český hlas tentokrát patří Petru Příhodovi, který ovšem spíše než na vzájemnou blízkost obou kultur a světů, a to i v náboženském ohledu, upozorňuje na rozdíly, které nás dělí. To proto, abychom se zbavily největšího nebezpečí - hodnocení zdánlivě stejných fenoménů naší českou zkušeností, místo abychom polskou realitu chápali jako principielně osobitou.

Ta vyvstává ve své bohatosti a jinakosti již v rozhovoru se Zbigniewem Nosowským, šéfredaktorem revue Więź, vysoce kvalitního a vlivného katolického časopisu. Revue Więź je přijímána a respektována i mezi nevěřícími a ukazuje svým napojením na Kluby katolické inteligence na pozoruhodné působení katolického intelektuálního života na život země v celých posledních 50 letech. Ne náhodou se dlouholetý šéfredaktor Więzi Tadeusz Mazowiecki stal prvním nekomunistickým premiérem svobodné a nezávislé Polské republiky.

Příkladem přísné kritické sebereflexe, schopné pojmenovat jak vlastní kladné stránky, tak i ty záporné a vytyčit program do budoucna, je analýza stavu polské církve ve studii "Vždy na vrchu, či jen na povrchu? Plusy a minusy polské víry", kterou v roce 2008 inicioval právě časopis Więź. Navazuje na ni i v závěru Salve představené prohlášení "Pro společenství svědků. Ukazatele pro polskou církev". Nabízí se otázka, zda i česká církev dokáže nabídnout podobné texty?

Jiným příkladem chápání důležitosti reflexe náboženství a jeho vztahu ke společnosti (nejen) v Polsku je článek asi nejvýznamnějšího současného polského novináře, liberálního demokrata-skeptika Adama Michnika "Byl Pontius Pilát liberálním demokratem? Demokracie mezi relativismem a absolutnem - nad knihami Josepha Ratzingera", ukazující, jak i konfesně nezařazený Polák poctivě, s úctou, ale i kriticky přistupuje k dílu velkého katolického intelektuála, který se nedávno stal papežem. Toto Michnikovo úsilí kriticky porozumět dále rozvíjí a vykládá lublinský dominikán Tomasz Dostatni OP v eseji "Překonávat hradby".

Exkurzem do polského teologického myšlení v užším slova smyslu prezentuje v obecné a shrnující úvaze profesor Jerzy Szymik v článku "Teologie v Polsku. Identita, intuice, perspektivy" a v konkrétních příkladech mladí teologové Michał Paluch OP (Soteriologie sv. Tomáše Akvinského) a Elżbieta Adamiaková (Mariologie středověku, reformace a katolické reformy).

Polské číslo Salve je navíc doplněno anotacemi vybraných polských teologických časopisů, kalendáriem polských církevních dějin ve 20. století a bohatým obrazovým doprovodem.

salve.op.cz

Na večer 1. 4. 2008 připravila revue Salve ve spolupráci s Polským intitutem v Praze debatní setkání s názvem: Proměny polské a české církve 1989-2009. Hlavními hosty večera budou Adam Boniecki, Tomasz Dostatni OP, Dominik Duka OP a Tomáš Halík.