AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Posvátná, nebo liturgická hudba?

Debatní večer nad revue Salve 2/08 - hudba a liturgie

Praha: V úterý 2. 12. 2008 ve 20:00 hod. pořádá redakce revue Salve v dominikánském klášteře sv. Jiljí (barokní refektář, vstup Jilská ul. 7a) debatní večer nad tématem vztahu hudby a liturgie. Nejen nad nedávným číslem revue Salve 2/08 - hudba a liturgie, ale i o dalších souvisících otázkách, praktických i teoretických problémech budou debatovat renomovaní hosté jako Jiří Hodina (odborník na gregoriánský chorál, vedoucí souborů Schola Benedicta a Marcipán), prof. František Kunetka (přední český liturgik - CMTF UP Olomouc, mimo jiné absolvent konzervatoře - obor varhanní hudby), MgA. Miroslav Pšenička (varhaník a ředitele kůru v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, který je zároveň pověřen metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze) a PhDr. Tomáš Slavický Ph.D. (pracovník Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, pedagog PaedF UK, obor Sbormistrovství chrámové hudby). Panelovou debatu, která bude ke konci otevřena všem přítomným, bude moderovat Dr. Vojtěch Eliáš (pastorální teolog a proděkan na KTF UK). Celá akce je určena nejen odborníkům, ale především laické veřejnosti, jíž není vztah hudby a liturgie lhostejný.

salve.op.cz
- plakátek -


  • Salve 2/2008 - hudba a liturgie
  • Tiskové středisko ČBK: Revue Salve 2/08 - hudba a liturgie