AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Dokumenty Mezinárodní teologické komise

Nakladatelství Krystal OP vydalo v říjnu 2008 dva dokumenty Mezinárodní teologické komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. Dokument (z r. 2007) se pokouší řešit otázku věčného údělu dětí, které umírají nepokřtěné, na pozadí základních pravd víry o univerzální spasitelné vůli Boží a jedinečnosti Kristova vykupitelského díla, s přihlédnutím k teologické tradici církve.

Diakonát, vývoj a perspektivy. Dokument z r. 2002 o teologickém rozměru diakonátu, o jeho historii a pastorační budoucnosti.

Krystal OP