AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Stálé studium 2003

Letošní akademický rok je podle návrhu Komise pro intelektuální život provincie zasvěcen Duchu Svatému a jeho darům. První přednáška v sobotu 22. listopadu 2003 bude na téma Biřmování a osoba Ducha Svatého. Přednášet bude P. Benedikt Mohelník OP, který připravuje ve Fribourgu svou doktorskou tezi o svátostné milosti biřmování, takže je s daným tématem dobře obeznámen. Setkání se uskuteční v přednáškovém olomuckého konventu v 9,30 hod.

Zveme všechny zájemce z celé dominikánské rodiny. Ti, kdo budou chtít zůstat na oběd, ať to sdělí na níže uvedenou adresu.

Další informace: P. Štěpán M. Filip OP (stepan@op.cz)