AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Nabídka nakladatelství Krystal

Tomáš Akvinský: O pravdě, O mysli
Otázky De veritate a De mente sv. Tomáše Akvinského, které tato publikace nabízí v novém českém překladu (současně s latinskou předlohou), patří do širšího stejnojmenného pojednání De veritate. To samo je součástí souboru Quaestiones disputatae, který se řadí k Tomášovým vrcholným dílům, neboť se v nich (na rozdíl např. od Teologické summy, která je pro začátečníky) plně ukazuje jeho filosofická i teologická erudovanost. V otázce O pravdě Tomáš identifikuje hledanou pravdu s Bohem, tedy s bytím o sobě; v pravdě pak nachází smysl a cíl lidské existence. Otázka O mysli zkoumá lidskou mysl v jejích schopnostech. Úvodní studie M. Štěpinové zkoumá východiska pojetí pravdy u sv. Tomáše. Pojem pravdy ve středověku znamenal především první Pravdu, Boha, a teprve odvozeně kritérium lidského poznání. Z tohoto pojetí pak plyne kosmologický a antropologický rozměr pravdy.
360 str., 198 Kč, vyjde v říjnu 2003

Plánovací kalendář OP 2004
Český národní a řádový provinční kalendář s informacemi o mešních čteních na každý den. Formát A6, uspořádání po týdnech, prostor pro denní záznamy.
předpokládaná cena 60 Kč, distribuce v říjnu 2003

Další informace naleznete na stránkce http://krystal.op.cz