AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Plzeň: Ženy v dějinách křesťanství (II)

Od dubna 2007 pořádá Římskokatolická farnost Plzeň-Slovany a Klášter dominikánů Plzeň cyklus přednášek věnovaných specifičnosti postavení a poslání ženy v kontextu evropské civilizace.

Cyklus přednášek bude završen sympoziem ve dnech 26.-28.10.2007 nazvaným Křesťanství a ženy 20. století - hledání identity.

Program sympozia:

Pátek 26.10.

 • 18:00 mše svatá, večerní chvály
 • 19:00 adorace s modlitbou za uzdravení a porozumění
 • 20:15 filmové překvapení - seminář a projekce snímku s tématem ženství a hledání sebe sama

Sobota 27.10.

 • 8:30 ranní zastavení
 • 9:00 úvodní slovo: Identita - jak ji hledat? - P.Vojtěch Soudský OP
  Raissa Maritainová - žízeň po pravdě - Klára Jelínková
  Spiritualita všedního dne s Madeleine Delbrélovou - Eva Jelínková
  K životu patří i utrpení - Blanka Boháčová
 • 12:00 prostor k občerstvení
 • 13:30 odpolední rozjímání
 • 14:00 "Život píše příběhy, které překračují lidskou fantazii…" - Cesta Marie Kovalové - Petr Chaloupský
  Chiara Lubichová - žena dialogu - Ludmila Šturmová
  Žena, rodina, Církev - česká zkušenost - Michaela Freiová
 • diskuse na téma Hledání identity
 • 18:00 mše svatá, večerní chvály
 • občerstvení
 • 19:30 Jan Pavel II.: Chvalozpěv na ženu - P. Romuald Štěpán Rob OP
 • společný večer

Neděle 28.10.

 • 9:00 mše svatá
 • 10:30 Růžena Vacková - vzpomínka na malou velkou ženu - P. Vojtěch Soudský OP
 • závěrečné slovo

plakát v PDF