AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Zpráva z Generální kapituly v Bogotě 2007

Od 18. července do 8. srpna 2007 se konala generální kapitula v Bogotě. Jednalo se o kapitulu provinciálů - té se účastní magistr řádu, bývalý magistr řádu, všichni provinciálové, vikáři a zástupci konventů pod přímou jurisdikcí magistra řádu. Dalšími účastníky jsou hosté, mezi které patří zástupkyně mnišek, činných sester a laiků.

První dny kapituly byly věnovány diskusím nad zprávou magistra o stavu řádu. Poté začala kapitula pracovat v jednotlivých komisích. Velkou část kapituly se bratři na plenárních zasedáních zabývali materiály připravenými v těchto komisích a projednávali závěrečné znění dokumentů kapituly. V poslední části kapituly byly probírány texty jednotlivých komisí v plénu. Závěrečným dokumentem jsou Akta kapituly, která pojednávají o aktuálních otázkách života řádu.

Věřím, že závěry kapituly budou povzbuzením k obnově i pro dominikánskou rodinu u nás.

fr. Benedikt MohelníkOP
(ACPB 2/2007 z 26.9.2007)