AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Zakončení 100. výročí beatifikace paní Zdislavy

Milí bratři a sestry,
o slavnosti Panny Marie Růžencové bude zakončena letošní poutní sezóna v Jablonném v Podještědí, která byla nesena v duchu oslav 100. výročí beatifikace paní Zdislavy. Toto výročí podnítilo celou řadu akcí nejen v rámci naší dominikánské rodiny, ale také mimo ni. Kromě oživení úcty k patronce rodin je cenným plodem tohoto výročí skutečnost, že se na různých akcích spojených s výročím spontánně podílela celá dominikánská rodina. Velmi se také osvědčila spolupráce se samosprávou jak na úrovni kraje, tak na úrovni města Jablonného a rovněž s médii. Oslavu výročí můžeme chápat jako naplňování rozhodnutí minulé provinční kapituly zaměřit naši činnost na podporu rodin.

Byl bych rád, kdybychom na tyto dobré zkušenosti navázali. V polovině příštího roku se má uskutečnit městská misie v Hradci Králové pod názvem Dny vzájemného porozumění. Někteří bratři už se aktivně podílejí na její přípravě. Protože projekt městské misie vybrala minulá provinční kapitula jako jednu z dalších priorit našeho působení, je jistě na místě, aby se stala záležitostí celé provincie včetně různých větví dominikánské rodiny. Postupně se bude ukazovat, jakým konkrétním způsobem se budou moci bratři a sestry do misie zapojit. Už nyní vás prosím, abyste tento projekt zahrnuli do svých modliteb, se zájmem sledovali jeho přípravu, počítali s účastí na něm ve společných plánech komunit a snažili se, aby se tato akce dostala do co nejširšího povědomí.

Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se na oslavách jubilea beatifikace podíleli, zvláště bratřím a sestrám v Jablonném. Věřím, že zkušenost spolupráce na společném díle podnítí naši apoštolskou horlivost k účasti na hlásání evangelia.

fr. Benedikt MohelníkOP
(ACPB 2/2007 z 26.9.2007)