AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Revue Salve o modernismu a antimodernismu

Přesně sto let po vydání proslulé encykliky Pascendi Dominici gregis (8. září 1907) vychází letošní 3. číslo revue pro teologii a duchovní život Salve, které je cele věnováno problematice modernismu a antimodernismu v katolické církvi. Ačkoli se jedná o sto let starý spor, již samotná příprava čísla ukázala, jak aktuální a zároveň výbušné toto téma stále je.

Prvním textem tohoto Salve se představuje jeden z nejlepších německých církevních historiků Otto Weiss svou obsáhlou, syntetickou a koncentrovanou studií usilující o vymezení pojmu modernismu a celkové postižení modernistické otázky. Klíčové osobě sporu, kontroverznímu papeži Piu X., se ve své studii "Nesmlouvavý papež, nebo reformátor?" věnuje fribourgský profesor Guy Bedouelle OP. Vlastní encykliku Pascendi, která pojem modernismu uvedla do jazyka církevních dokumentů, analyzuje Štěpán Filip OP. Profily v českém prostředí méně známých osobností a detailní vhled do vztahů mezi modernizujícím teologem a vysokým církevním hodnostářem přináší článek "Arcibiskup a ‚jeho modernista‘: E. I. Mignot a A. Loisy" historika a teologa Tomáše Petráčka. Velkorysý historický nástin komplikovaného vztahu mezi katolickou církví a moderní společností a přínos francouzských dominikánů pro jejich smíření představuje krátký text profesora Benedicta T. Viviana OP. Do českého prostředí se vracíme studií historika CČH Jaroslava Hrdličky, která se zabývá nečekanými souvislostmi a vztahy mezi osobnostmi pražského arcibiskupa Františka Kordače a zakladatelů Církve československé husitské Karla Farského a Františka Kováře. Číslo doplňuje komentovaná edice zprávy projevech modernismu v královéhradecké diecézi, kterou zaslal do Říma roku 1906 biskup Josefa Doubrava, a stručné kalendárium - přehled hlavních událostí (anti-)modernistické krize. Jakousi "summou čísla" je obsáhlý rozhovor s mimořádným znalcem modernistické problematiky a moudrým řeholníkem, francouzským teologem, filozofem a historikem Bernardem Montagnesem OP.

Ačkoliv je zjevné, že tak složitý a mnohovrstevnatý fenomén nelze na stošedesáti stranách vyčerpat bezezbytku, nabízí toto číslo Salve řadu důležitých podnětů a informací. Jak doufá ve svém editorialu šéfredaktor Dominik Duka OP, po sto letech se snad konečně otevírá cesta k spravedlivějšímu a adekvátnějšímu historickému a teologickému zpracování a zhodnocení mnoha stále živých otázek, které (anti-)modernismus vyvolal.

Salve 3/2007: (anti-)modernismus 1907-2007
vychází 8. 9. 2007 v den 100. výročí vydání encykliky Pascendi Dominici gregis
http://salve.op.cz/