AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Zemřel P. Ambrož Svatoš OP

Ve čtvrtek 12. 7. 2007 v noci zemřel ve věku 94 let v klášteře mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě P. Ambrož Svatoš OP. Narodil se 7. 6. 1913 na Popovci v okrese Chrudim. Do řádu vstoupil v Olomouci 28. 9. 1930. Slavné sliby složil 31. 10. 1934 v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1936 v Olomouci. Působil ve Znojmě (1937-38), v Praze (1938-46), byl novicmistrem (1939-45) a magistrem kleriků v Olomouci (1946-48). Od 24. 4. 1948 byl provinciálem České dominikánské provincie až do března 1986. V roce 1950 byl zatčen a internován v Broumově, Želivě a Králíkách až do roku 1957. Potom pracoval v civilním zaměstnání v Městě Albrechtice, na Moravci, ve Slatiňanech a ve Střelicích až do roku 1974, kdy jako důchodce odešel na Moravec. Od roku 1990 sloužil mniškám Kazatelského řádu ve Znojmě až do své smrti.

Usilovně pracoval na rozšíření kultu sv. Zdislavy a na přípravě procesu jejího svatořečení, kterého se dočkal dne 21. 5. 1995.

Zádušní mše sv. bude v pátek 20. 7. 2007 v 16:00 v kostele Nalezení sv. Kříže ve Znojmě.

Pohřební mše sv. bude v sobotu 21. 7. 2007 ve 14:30 v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Po posledním rozloučení budou jeho ostatky uloženy do krypty pod bazilikou.

- parte -


 • Zádušní mše sv. ve Znojmě (fr. Benedikt Mohelník OP)
 • Zádušní mše sv. v Jablonném (Mons. Dominik Duka OP)
 • Medailon o fr. Ambrožovi OP a jeho consummatum est

  Nekrologium

  Ve čtvrtek 12. července 2007 zemřel ve Znojmě v klášteře dominikánských mnišek u sv. Kříže dlouholetý provinciál dominikánského řádu P. Ambrož Bohumil Svatoš. Zemřel v roce, kdy si připomínáme sté výročí beatifikace sv. Zdislavy z Lemberka, kterou velmi ctil a o jejíž kanonizaci se zasloužil. Narodil se 7. června 1913 v Popovci u Chrudimi. Od roku 1924 bydlel během gymnasiálního studia v juvenátu dominikánů u sv. Jiljí v Praze. Po maturitě v roce 1930 nastoupil do kláštera v Olomouci a 28. září zahájil noviciát. Pak pokračoval ve studiu filosofie a teologie na řádovém studiu v Olomouci. 5. července 1936 přijal v olomoucké katedrále kněžské svěcení. Jeho prvním kněžským působištěm, stejně jako posledním, bylo Znojmo. Od roku 1946 působil v Jablonném v Podještědí, následně jako magistr bratří studentů v Olomouci. 21. dubna 1948 byl zvolen provinciálem České provincie. 27. dubna 1950 byl spolu s ostatními bratry v noci odvezen do koncentračního kláštera v Broumově. Odtud byl přesunut do Želiva a po šesti letech do Králík. 12. února 1957 byl propuštěn a následně pracoval v různých civilních zaměstnáních. V roce 1968 směl otec Ambrož poprvé jako český provinciál reprezentovat provincii na generální kapitule v Chicagu v USA. V roce 1986 se mu podařilo odcestovat do Polska, kde byl na generální vizitaci magistr řádu P. Damián Byrne, a abdikoval na úřad provinciála. Provinciálem byl třicet osm let.

  V roce 1989 odešel otec Ambrož spolu s mniškami do Znojma. Věnoval se duchovní péči o sestry, vypomáhal ve farnosti a hlavně dokončoval vše nutné pro kanonizaci bl. Zdislavy. Poslední léta otce Ambrože byla vyplněna modlitbou a obětí.

  Pohřben je v Jablonném v Podještědí v řádové kryptě pod bazilikou.

  Ať odpočívá v pokoji!