AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Dopis dobrodincům - Tomáš Týn

Řím, 17 dubna 2007

Milí přátelé, ctitelé otce Tomáše Týna, milí věřící, sympatizanti a dobrodinci!

Uběhl rok od zahájení beatifikačního procesu Služebníka Božího otce Tomáše Týna (25 února 2006) a proto bych vás rád informoval o stavu této kauzy v její první, diecézní fázi:

Jak již mnozí dobře víte, Jeho Eminence Carlo kardinál Caffarra ustanovil tribunál ve své boloňské arcidiecézi a ten nyní vyslýchá jednotlivé svědky, podle procesuálních pravidel; dva historici již připravili první odborný životopis Služebníka Božího, nezbytý pro takový proces; bratři dominikáni v Boloni zahájili akademický rok filosofického studia prezentací nejznámějšího Týnova díla "Metafisica della sostanza” a Centrum Sv. Dominika zorganizovalo v Boloni klavírní koncert k jeho poctě.

Diecézní fáze v Boloni se chýlí ke svému závěru a po ní má nastat stejný proces v Brně. Budou-li úspěšné, bude kauza postoupena do své "římské fáze" na Kongregaci pro záležitosti svatých.

Je mnoho věřících hovořících španělsky, italsky, německy, anglicky a francouzsky, kteří se obrátili na postulaci s prosbou o vydání obrázků Služebníka Božího s modlitbou a s kratičkým životopisem v jejich jazyce tak, jak už to je v češtině a v italštině. Rád bych jejich přání vyhověl tak, aby ještě tento vyšly.

Chtěl bych vám všem především poděkovat za vaše modlitby a za jakoukoliv další pomoc, bez které by kauza v žádném případě nemohla pokračovat dále.

Přeji vám všem pěkné prožití velikonoční doby a ujišťuji vás o svém kněžském požehnání a pravidelné vzpomínce při mši sv.

P. Efrém Jindráček, OP
Vicepostulátor
Largo Angelicum, 1
IT - 00184 Roma
tel.: +39. 06. 67 02 236

Kdokoli by chtěl přispět na kauzu Služebníka Božího otce Tomáše Týna OP, může se obrátit přímo na vicepostulátora z České dominikánské provincie P. Efréma Jindráčka OP, na jeho výše uvedené římské adrese,nebo na jeho adresu ve Znojmě 669 02, Dolní česká 3, anebo zaslat svůj přípěvek na uvedené konto v České republice: Raiffeisen Bank 102 405 5799/5500.