AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Zemřel P. Jacek Horák OP

Utrpení tohoto času
nejsou nic ve srovnání se slávou,
která se na nás v budoucností zjeví...

Pánem života byl do nebeského domova povolán po těžké nemoci Kněz Kristův

P. Jaroslav Jacek Horák OP

Narodil se 26. srpna 1952 v Kroměříži. na kněze byl vysvěcen 29. září 1994 v Praze. Působil v Praze, Znojmě, Olomouci, Slavoníně, Brně a v Uherském Brodě.

Zemřel v úterý dne 3. dubna 2007 ve věku 54 let.

Se zemřelým se rozloučíme v úterý dne 10. dubna 2007 v 10,00 hodin při mši svaté v klášterním kostele v Uherském Brodě, a tentýž den ve 14,30 hodin v kostele sv. Andělů Strážných v Kyselovicích. Po mši svaté bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově, kde bude očekávat vzkříšení.

Ať odpočívá v pokoji!

Zarmoucená rodina
a spolubratři dominikáni


Nekrologium

3. dubna 2007 zemřel v hospici v Brně ve věku 54 let P. Jacek Jaroslav Horák. Narodil se 26. srpna 1952 v Kroměříži. Vyučil se malířem písma a lakýrníkem, později vystudoval večerně gymnázium. V letech 1985-1992 byl zaměstnán jako kostelník a údržbář při generální opravě kostela sv. Voršily v Praze. Během této doby vystudoval teologii na tajném řádovém učilišti. Řeholní sliby složil 8. prosince 1988 a kněžské svěcení přijal 29. září 1994. Působil v klášterech v Praze, Znojmě, Olomouci a Uherském Brodě. Pohřben je v Kyselovicích.

Ať odpočívá v pokoji!