AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Velikonoční přání 2007

U Beránkovy hostiny
oděni rouchy bílými,
když Rudým mořem prošli jsme,
vladaři Kristu zpívejme.

Kristus je naší Paschou teď,
on sám se vydal za oběť
a místo přesnic našim rtům
své tělo dává za pokrm.

Milí bratři a sestry,
ke konci letošní postní doby svatý otec Benedikt XVI. vydal apoštolskou exhortaci Sacramentum Caritatis, ve které se zamýšlí mimo jiné nad tím, že Ježíš je pravý Boží Beránek. V Eucharistii se zpřítomňuje Beránkova oběť, která spojuje zdánlivé protiklady. V modlitbě díků při poslední večeři Ježíš děkuje Otci nejen za minulé události dějin spásy, ale také za své "vyvýšení". Ustanovením Eucharistie tak Ježíš anticipuje a spojuje oběť kříže a vítězství vzkříšení. V Eucharistii se naplňuje Boží záměr spasit všechny lidi a ukazuje Kristova láska k Otci. Svoboda Boha a svoboda člověka se takto definitivně setkávají v Ježíšově ukřižovaném těle a jednou provždy vytvářejí platnou a nerozlučitelnou jednotu.

Přeji Vám, abyste se o těchto Velikonocích nechali novým způsobem vtáhnout do Ježíšovy oběti, neboť v Eucharistii se nespojujeme pouze staticky s vtěleným Slovem, ale jsme dynamicky zapojeni do oběti neposkvrněného Božího Beránka.

fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál