AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Praha: Hodiny filosofie

Současný myšlenkový chaos se projevuje (takřka) obecně akceptovanou relativizací životních hodnot, a nutí proto ke kritickému zkoumání úspěšných klišé a stereotypů.

Hledat pravdu a v jejím světle odpovědi na nejbytostnější otázky člověka je (pořád ještě) úkolem
F I L O S O F I E

Pokud jsme s ní někdy nějak začali, často zjišťujeme, že jsme se věnovali výlučně bohatým dějinám této vědy a donekonečna jsme se jen seznamovali s myšlenkami jejích autorit. O filosofii jsme se vlastně ani nepokusili. V "dialogu" s ostatními nám chybí orientace a argumenty, chaos pokračuje...

Pro ty, kteří se chtějí pokusit vnést řád do svého hledání a nebojí se k tomu použít vlastní rozum, jsou určeny
hodiny filosofie,
které vede během akademického roku 2007/2008
Jiří Fuchs
v úterý od 17.30
v konventu dominikánů u sv. Jiljí, Praha 1, Husova 8
(velká hovorna, zvonek č. 53).

Tématem nového cyklu je etika ve filosoficko teoretických souvislostech.