AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Ženy v dějinách křesťanství (I)

Římskokatolická farnost Plzeň-Slovany a Klášter dominikánů Plzeň Vás zvou na cyklus přednášek, doplněný diskusí

několik zastavení nad specifičností postavení a poslání ženy v kontextu evropské civilizace

 • "Ženu statečnou, kdo nalezne? Cennější je nad perly…"
  Ženy ve Starém zákoně - P.Mgr.Petr Beneš CSsR
  26.10.2006
 • "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila…"
  Odpověď žen v Novém zákoně na setkání s Kristem - P. Ing.Vojtěch Soudský OP
  9.11.2006
 • "…už není muž ani žena, otrok nebo svobodný…"
  Postavení žen v prvotní církvi - Doc.PhDr.Mirea Ryšková ThD.
  7.12.2006
 • Od okamžiku k věčnosti
  Role a sebeurčení ženy ve středověku - přednášející i datum bude upřesněno
 • "Temný pták vytrhává z tvého srdce celopal…"
  Poselství abatyše Hildegardy z Bingenu - fr.Mgr.Šimon Hlavatý OP
  datum bude upřesněno
 • "Milosrdenství chci…"
  Svědectví sociálně činných středověkých žen - přednášející i datum bude upřesněno
 • "Sladká Pravda mě nutí, abych promluvila…"
  Vášeň a nekompromisnost poselství sv. Kateřiny Sienské - sr. Mgr. Benedikta Hübnerová OP
  (únor 2007)
 • Tajemná výzva ženství
  Od středověké ženy inspirátorky k renesanční ženě tvůrkyni - prof. PhDr. Vladimír Mikeš
  (březen 2007)
 • "Žena neklidná a toulavá"
  Génius sv. Terezie od Ježíše - P. ThLic.Vojtěch Kohut OCD
  (březen 2007)

Přednášky budou prosloveny v sále Kláštera dominikánů Plzeň, Jiráskovo nám. 30, vždy ve čtvrtek v 19,30h. Cyklus bude pokračovat svou druhou částí v dubnu 2007. Aktuální a bližší informace na plzen.op.cz