AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Setkání české dominikánské rodiny 2007

V sobotu 20.10. se pod záštitou fr. Benedikta Mohelníka OP provinciála České dominikánské provincie a ve spolupráci s fr. Dominikem Dukou OP, biskupem královéhradeckým, uskutečnilo již VII. SETKÁNÍ ČESKÉ DOMINIKÁNSKÉ RODINY.

Hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté v kostele Nanebevzetí P. Marie byl fr. Dominik Duka OP. Po mši svaté následoval celodenní program v Novém Adalbertinu. V jeho rámci zazněla přednáška S. M. Jacky Křižanovské OP na téma EUCHARISTIE A KONTEMPLACE, zpráva o GENERÁLNÍ KAPITULE V BOGOTĚ fr. Benedikta Mohelníka OP a krátké informace o PROJEKTECH DOMINIKÁNSKÉ RODINY. Odpolední část programu zahájil RECITÁL PRO KLAVÍR A FLÉTNU, který uvedl Petr Chaloupský a S .M. Bernadeta Prášková OP. Po něm pokračovalo setkání prací ve skupinách: Městská misie (fr. Pavel Mayer OP), Eucharistie - tajemství, které se slaví (fr. Benedikt Mohelník OP) a Eucharistie v rodině (Luděk a Marie Kondrátovi). Vydařené celodenní setkání zakončili účastníci společnou modlitbou nešpor.

První krátké obrazové zpravodajství naleznete na adrese
http://medvedi.rosenbaumcz.com/foto/hradec07/html/index.html.