AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Návštěva bratří formátorů ve Francii

Ve dnech 26.-28. května navštívila skupina bratří zodpovědných za formaci a studium ve složení ffr. Martin, Damián a Štěpán bratry kleriky studující ve Francii. Nejprve Toulouse, kde druhým rokem studuje fr. Mikuláš a o víkendu 27./28. Bordeaux, kde studují ffr. Lukáš, Zdislav, Ondřej, Pio a Ludvík. Po schůzce se svými francouzskými protějšky ffr. Davidem Macairem a Thierry-Dominiquem Humbrechtem a následném společném sezení se všemi bratry studenty měli otcové formátoři pohovory s jednotlivými bratry. Jejich obsahem bylo jak dolaďování prázdninových programů, tak studijní záležitosti a perspektivy pro příští rok. Ve stejnou dobu přijeli do Bordeaux také francouzští novicové z Marseille, kteří se přijeli seznámit s chodem konventu, ve kterém příští rok zahájí svá studia, a při této příležitosti se své funkce ujal nový doyen klerikátu fr. Pio. Českým studentům v Bordeaux nyní skončily přednášky a začalo zkouškové období. Kromě složení zkoušek je čeká ještě zakončení jejich apoštolátních úkolů, při kterých vyvrcholí jejich celoroční snažení, a také závěrečné pohovory s magistrem, které by měly sumarizovat uplynulý akademický rok a zároveň naznačit výhledy do budoucna, bratry Zdislava a Lukáše také čeká návštěva konventu v Toulouse, kde budou pokračovat ve svých studiích od příštího roku. Bratři studenti Vás tímto prosí o modlitbu za zdárný průběh všech těchto událostí a těší se na brzké setkání v ČR.

fr. Ludvik op