AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Setkání stálého studia - jaro 2006

Milí bratři a sestry, rád Vás všechny zvu na letošní jarní setkání stálého studia, které bude v sobotu 29. 4. 2006 (svátek sv. Kateřiny Sienské) v našem klášteře v Olomouci. Toto setkání bude mít (ve shodě s jednáním provinční kapituly r. 2006) jak studijní, tak formačně-komunitní ráz. Základní téma setkání, které přednese fr. Damián Němec O.P. je

Ekleziální, komunitní a duchovní důrazy ve srovnání konstitucí bratří dominikánů z let 1932, 1968 a současných v návaznosti na prvotní konstituce O.P. (cca 1234)

Program setkání:

Pátek 28. 4. - možnost účasti

 • 17.00 adorace v kostele Nepokvrněného Početí Panny Marie, od cca 17.25 růženec
 • 18.00 konventní mše sv., po ní nešpory a večeře
 • Večer se bude konat pod vedením fr. Alvareze Kodedy přijímací pohovor dvou kandidátů do noviciátu. Ostatní jsou zváni k neformálnímu setkání.

  Sobota 29. 4. - společný program

 • 7.00 kostel: ranní chvály a hodinka četby, rozjímání; refektář: snídaně
 • 9.00 přednáškový sál: první přednáška
 • cca 9.45 přestávka
 • cca 10.00 přednáškový sál: druhá přednáška, po ní diskuse
 • 11.45 kostel: sexta (česká kniha liturgie hodin)
 • 12.00 oběd; rekreace, neformální setkání
 • 14.35 kaple v klášteře: společná modlitba růžence
 • 15.00 rekreace: prezentace a promítání kvalitního filmu (výběr: fr. Jindřich Poláček O.P.)
 • cca 17.00 konec filmu, zakončení společného programu
 • (18.00 kostel: konventní mše sv., po ní nešpory)

  Prosím ty, kdo chtějí přespat (vyjma těch, kdo se účastní přijímacího pohovoru), aby tuto skutečnost nahlásili fr. Antonínovi Krasuckému, antonin@op.cz

  fr. Damián Němec OP