AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Slovo nového otce provinciála

Drahé sestry a drazí bratři ve sv. Dominiku!

Náš svatý zakladatel vtiskl Řádu kazatelů ten charakteristický rys, že Řád neřídí jednotlivci, ale kapitula - shromáždění zvolených zástupců celého společenství. Vždyť i sv. Dominik se pokorně podřizoval rozhodnutím bratří shromážděných na kapitule. Úkol všech členů provincie však nekončí tím, že si zvolí své zástupce. Všichni nesou přípravy i průběh kapituly na svých modlitbách. Proto děkuji všem členům dominikánské rodiny, kteří svými modlitbami kapitulu nesli, především vám, kteří jste ve skrytosti obětovali své nemoci a utrpení. Také díky vašim modlitbám mohla kapitula proběhnout ve skutečně bratrském duchu.

Naše provinční kapitula se zaměřila zvláště na dva aspekty řádového charismatu: soucit a studium. Jako výraz soucitu s těmi, kdo jsou ohroženi ve víře, je nutno chápat závěry kapituly týkající se pastýřské péče o mládež, o rodiny, o nevěřící či o přípravě misie v některém z větších měst naší země. K rozvoji studia posvátné pravdy mají přispět ustanovení o formaci našich studentů, o postupném budování Generálního studia naší provincie a o aktivitách na poli sdělovacích prostředků (vydávání knih a časopisů, působení na Internetu). Vše pak musí spočívat na opravdovém společném životě, jehož středem je slavení liturgie.

Nevytváříme nereálné vize ani se nenecháváme unášet sněním o skvělých projektech. Jen se snažíme pokorně naslouchat tichému vanutí Božího Ducha, abychom poznali, co a jakým způsobem můžeme v následujících čtyřech letech uskutečnit z nesmírného bohatství řádového charismatu. Malý počet bratří v naší provincii a naše omezené síly nás přivádějí k počátkům řádu. První komunita bratří kolem sv. Dominika přece také nebyla velká! A přesto se v ní mihotal malý plamínek Dominikovy pochodně, který v průběhu následujících staletí zapálil celý svět. Tito bratři si byli vědomi, že je povolal Bůh a že On sám chce skrze ně působit.

Přeji všem větvím dominikánské rodiny a každému jednotlivému členu, abychom se společně stali nástroji, jimiž v dnešní době a v naší zemi bude Bůh obohacovat Církev a svět charismatem sv. Dominika.

Svatý Otče Dominiku - oroduj za nás!

Fr. Benedikt Mohelník OP, provinciál