AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Zahájení prací provinční kapituly 2006

V pondělí 23. 1. 2006 zahájili kapituláři v počtu deseti svou práci votivní mší sv. k Duchu svatému a rekolekcí, kterou vedl P. Bonaventura OFM z Olomouce. V ní bratřím kapitulářům připoměl, že ve svých kapitulních jednáních a volbách nemají považovat Pána Boha za nekompetentního. Kapitula pokračovala podle programu zprávou provinciála o stavu provincie a volbou nového provinciála.

Byly ustanoveny komise kapituly:
1) pro řízení (řízení, ekonomie a statut), předseda fr. Martin Dvořák OP;
2) pro apoštolát (apoštolát, liturgie, dominikánská rodina), předseda fr. Jan Rajlich OP;
3) pro řeholní život (formace, studium, společný život), předseda fr. Alvarez Kodeda OP.

předchozí domů další