AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Dominikáni v médiích
Psi Páně - dokument
Růženec
Nekrolog

 

Zahájení provinční kapituly 2006

22. 1. 2006 byla pontifikální mší svatou v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou celebroval Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, slavnostně zahájena provinční kapitula České dominikánské provincie. Provinční Kapitula se koná v klášteře dominikánů v Olomouci. Předsedá jí vikář provincie (exprovinciál fr. Alvarez Kodeda OP). Je to shromáždění bratří, kteří se sešli, aby projednali a rozhodli záležitosti týkající se života bratří, apoštolátu a dobré správy majetku provincie a aby vykonali provinční volby.

domů další