AktualityDominikániDominikánská rodinaKontaktyJubileum 800 let
CZ EN   >>

Kontakty kláštery
Psi Páně - dokument
Web 800 let historie
Růženec
Nekrolog

 

Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii

Moravsko-slezská křesťanská akademie

Vás srdečně zve na přednášku

P. Mgr. Efréma Jindráčka, OP

Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii

P. Lect. Mgr. Efrém Jindráček, OP, nar. 1975 v Praze, studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého (1994 - 1999 magisterské studium) a současně na Filosofické fakultě UP (1995 - 1998 bakalářské studium). Poté navázal lektorátem z teologie na Generálním dominikánském studiu v Olomouci (2000 - 2003) a od r. 2003 se připravuje na licenciát z filosofie na Papežské universitě sv. Tomáše Akvinského "Angelicum" v Římě.

Ve své přednášce se zaměří na zařazení sv. Tomáše Akvinského do vývojové škály teologického myšlení v katolické církvi a vysvětlí Tomášova specifika. Součástí přednášky bude i využívání Tomášovy nauky a autority v jednotlivých etapách vývoje katolického dogmatu a disciplinárních směrnic církve. Přednášejíci také připomene papežské dokumenty, které problematiku výslovně zmiňují.

Přednáška proběhne v úterý 29. března 2005
v 16.30 hodin
v přednáškovém sále kurie-Petrov 2

Koná se s podporou Statutárního města Brna a Biskupství brněnského

Moravsko-slezská křesťanská akademie, Divišova 19, Brno 612 00, tel./fax: 545 223 159,e-mail: mska@volny.cz www.volny.cz/mska